Internkontroll / Termografering

Lefdal Installasjon er Nemko-sertifisert og utfører  Termografering og elkontroll av bolig og næringsinstallasjoner. Som vår kunde tar vi ansvaret for at din installasjon kontrolleres etter gjeldende forskriftskrav. Som boligeier eller eiendomsbesitter er det ditt ansvar at kontroll av anlegget utføres.

Visste du at anlegg hos privatpersoner anbefales kontrollert minimum hvert 5. år?

Kontakt oss om
Internkontroll/
Termografering

Bjørn Håvar Thorp
Prosjektleder Service

E-post